by Carzanova Team Nat
Hits: 200

ประกาศผล TOYOTA Dream Car Art Contest 2019

 TOYOTA Dream Car Art Contest เป็นโครงการประกวดภาพวาดระบายสีระดับโลก ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กและยาวชนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ผ่านการใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการวาดภาพระบายสีภายใต้หัวข้อ “รถยนต์ในฝัน" รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสนใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทยให้พัฒนาก้าวไกลสู่เวทีระดับสากล

โครงการ TOYOTA Dream Car Art Contest เป็นโครงการที่โตโยต้าได้ให้ความสำคัญ และดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยเรามุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะทางด้านศิลปะ โดยเน้นที่การแสดงออกทางด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคต ตลอดจนส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวไปสู่เวทีในระดับสากล"

โดยผู้ชนะเลิศรางวัลอันดับ 1 ในแต่ละรุ่นอายุทั้ง 3 รุ่น จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่โครงการฯ และเยาวชนไทย นอกจากนี้ผู้ชนะการประกวดระดับประเทศในแต่ละ รุ่นอายุ รวมทั้งสิ้น 9 คนจะได้รับทุนการศึกษาพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งยังได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทย เข้าร่วมประกวดกับผลงานจากนานาชาติ ในเวที Toyota Dream Car Art Contest ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกำหนดประกาศผลการประกวดระดับโลกในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

โครงการในปีนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีผลงานจากเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศส่งเข้าร่วมประกวดมากกว่า 19,000 ชิ้น โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้น โดยสามารถนำเอาสิ่งต่างๆ รอบตัวมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีความหมายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงการสร้างสรรค์ยานพาหนะที่มีส่วนช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้ยังแฝงความหมายที่ลึกซึ้งและใช้เทคนิคทางด้านศิลปะที่สูง ผมเชื่อมั่นว่าผลงานของเด็กไทยในปีนี้ จะเป็นที่น่าจับตามองและสามารถคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดระดับโลกได้ในที่สุด