by Carzanova Team Nat
Hits: 681

บริดจสโตนกับภารกิจการสำรวจอวกาศนานาชาติกับ JAXA และโตโยต้า

บริดจสโตนคอร์ปอเรชั่นประกาศจะเข้าร่วมในภารกิจการสำรวจอวกาศนานาชาติร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) และโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่น (โตโยต้า) ซึ่ง JAXA และโตโยต้าได้ประกาศไปเมื่อเดือนที่แล้วว่าเป้าหมายของภารกิจนี้ยังรวมถึงการขยายขอบเขตภารกิจของมนุษย์และการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาในการสำรวจอวกาศ การมีส่วนร่วมของบริดจสโตนในครั้งนี้ยังรวมถึงการวิจัยประสิทธิภาพของยางที่จำเป็นสำหรับใช้กับรถสำรวจดวงจันทร์ควบคุมโดยมนุษย์และการรักษาความดันบรรยากาศภายในรถสำรวจ เพื่อช่วยให้รถสำรวจเหล่านี้สัมผัสกับพื้นผิวของดวงจันทร์ได้ดีขึ้น

 

บริดจสโตนได้ร่วมมือกับทั้งสององค์กรเพื่อทำการวิจัยด้านการสำรวจของมนุษย์ซึ่งดำเนินการวิจัยร่วมกับ JAXA ในช่วงปี ค.ศ.2000 เพื่อตรวจสอบส่วนสัมผัสพื้นของยาง(ContactPatch)ระหว่างรถสำรวจกับพื้นผิวดวงจันทร์และทำหน้าที่เป็นพันธมิตรทางเทคนิคสำหรับโครงการรถสำรวจกับโตโยต้า

ด้วยความเชี่ยวชาญและความรู้เกี่ยวกับส่วนสัมผัสพื้นของยาง (Contact Patch) ของบริดจสโตนจะสามารถสนับสนุนภารกิจที่ท้าทายด้านการเคลื่อนที่บนพื้นผิวดวงจันทร์นี้ได้ด้วยการพัฒนายางล้อที่มีความยืดหยุ่น (ElasticWheel )เพื่อรองรับน้ำหนักของรถสำรวจ,การเร่งความเร็วและการเบรก,การดูดซับแรงกระแทกน้อยที่สุดและเพิ่มความคล่องตัว ทำให้รถสำรวจสามารถวิ่งบนพื้นผิวดวงจันทร์ได้มากกว่า10,000 กม. ซึ่งจำเป็นในการปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จ

 

บริดจสโตนภูมิใจในการพัฒนาโซลูชั่นพร้อมคุณสมบัติพิเศษเฉพาะของบริดจสโตนเพื่อตอบสนองการเดินทางที่ท้าทาย และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนภารกิจการสำรวจอวกาศนานาชาติอย่างจริงจัง โดยการพัฒนาส่วนสัมผัสพื้นของยางที่สามารถทำงานได้แม้ในสภาพการเคลื่อนที่บนพื้นผิวดวงจันทร์